ساختار سازمانی کنفرانس

 

ساختار اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری با رویکرد اقتصاد مقاومتی

 
   
 

  رئیس کنفرانس

  بحرینی، سید محمد حسین             دانشگاه علوم پزشکی مشهد(عضو هیات علمی)

   کمیته سیاستگذاری (اسامی به ترتیب الفبا)

  صادق‌پور، محسن

  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  دبیرکمیته سیاستگذاری

  ابراهیمی‌پور، حسین

  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  عضو کمیته

  اسدی خانوکی، محمد حنیف

  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  عضو کمیته

  بدیعی اول، شاپور

  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  عضو کمیته

  خدایی، غلامحسن

  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  عضو کمیته

  رضایی‌فر، حمید

  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

  عضو کمیته

  شکاری، غلامعباس

  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

  عضو کمیته

  وفایی نجار، علی

  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  عضو کمیته

   کمیته علمی (اسامی به ترتیب الفبا)

  شکاری، غلامعباس

   دانشگاه آزاد اسلامی مشهد(عضو هیات علمی)

  دبیر کمیته علمی

  ابراهیمی‌پور، حسین

   دانشگاه علوم پزشکی مشهد(عضو هیات علمی)

  عضو کمیته

  اسلامی، سعید

  دانشگاه علوم پزشکی مشهد(عضو هیات علمی)

  عضو کمیته

  بحرینی طوسی، سیدمحمد حسین

   دانشگاه علوم پزشکی مشهد(عضو هیات علمی)

  عضو کمیته

  بدیعی اول، شاپور

   دانشگاه علوم پزشکی مشهد(عضو هیات علمی)

   عضو کمیته

  برومند علی پور، نوید رضا

   دانشگاه آزاد اسلامی مشهد(عضو هیات علمی)

  عضو کمیته

  پورعزت، علی اصغر

   دانشگاه تهران (عضو هیات علمی)

  عضو کمیته

  پویا، علیرضا

   دانشگاه فردوسی مشهد(عضو هیات علمی)

  عضو کمیته

  حداديان،  عليرضا

   دانشگاه فردوسی مشهد(عضو هیات علمی)

  عضو کمیته

  حسین زاده، عبداله

   دانشگاه آزاد اسلامی مشهد(عضو هیات علمی)

  عضو کمیته

  خدایی، غلامحسن

   دانشگاه علوم پزشکی مشهد

   عضو کمیته

  ذبیحی، محمد رضا

   دانشگاه آزاد اسلامی مشهد(عضو هیات علمی)

  عضو کمیته

  رضایی فر، حمید

   دانشگاه آزاد اسلامی مشهد(عضو هیات علمی)

  عضو کمیته

  ریحانی یساولی، عبداله

  دانشگاه علوم پزشکی مشهد(مدیرتوسعه سازمان ومنابع انسانی)

  عضو کمیته

  زنده دل، احمد

   دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور(عضو هیات علمی)

  عضو کمیته

سنجر سلاجقه

دانشگاه آزاد اسلامی کرمان(عضو هیات علمی)

 

  شعبانی کیا، حمید رضا

   دانشگاه علوم پزشکی مشهد(عضو هیات علمی)

  عضو کمیته

  صادق پور، محسن

   دانشگاه علوم پزشکی مشهد (مدیرنوسازی وتحول اداری)

  عضو کمیته

  صدرالسادات، سیدعلی

   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

  عضو کمیته

  طاهری لاری، مسعود

   دانشگاه آزاد اسلامی مشهد (عضو هیات علمی)

  عضو کمیته

  ظریف، مهدی

   دانشگاه آزاد اسلامی مشهد(عضو هیات علمی)

  عضو کمیته

  عمادزاده، علی

   دانشگاه علوم پزشکی مشهد (عضو هیات علمی)

  عضو کمیته

  فریبرزی، الهام

   دانشگاه آزاد اسلامی مشهد (عضو هیات علمی)

   عضو کمیته

  قربانی، محمود

   دانشگاه آزاد اسلامی مشهد (عضو هیات علمی)

  عضو کمیته

  کوکبی، فاطمه

   دانشگاه علوم پزشکی مشهد(عضو هیات علمی)

  عضو کمیته

  مغری، جواد

   دانشگاه علوم پزشکی مشهد(عضو هیات علمی)

  عضو کمیته

  موسی‌خانی، مرتضی

   دانشگاه آزاد قزوین(عضو هیات علمی)

  عضو کمیته

  ورمغانی، مهدی

   دانشگاه علوم پزشکی مشهد(عضو هیات علمی)

  عضو کمیته

  وفایی نجار، علی

   دانشگاه علوم پزشکی مشهد(عضو هیات علمی)

  عضو کمیته

  هوشمند، الهه

   دانشگاه علوم پزشکی مشهد(عضو هیات علمی)

  عضو کمیته

  یوسفی، مهدی

   دانشگاه علوم پزشکی مشهد(عضو هیات علمی)

 عضو کمیته

  نوربخش، امیرحسین

  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

  عضو کمیته

   کمیته اجرایی (اسامی به ترتیب الفبا)

  اسدی خانوکی، محمد حنیف

   دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  دبیر کمیته اجرایی

  اخلاقی پور، امیرحسین

   دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  عضو کمیته

  افروغ، حمیدرضا

   دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  عضو کمیته

  ایروانی، رضا

   دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  عضو کمیته

  باشعور، مهدی

   دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  عضو کمیته

  ترکچین، مهدیه

   دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

   عضو کمیته

  حمیدی، محسن

   دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

  عضو کمیته

  خالقی، امیر

   دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

  عضو کمیته

  خاکسار، شهربانو

   دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  عضو کمیته

  خاکی،ایمان

   دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

  عضو کمیته

  رحمانی حصار، سیدابوالفضل

   دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  عضو کمیته 

  رهباردار مجاور، مهرناز

  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  عضو کمیته

  رنگرزی، عبدالرسول

   دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  عضو کمیته

  سالاری، امیر

   دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  عضو کمیته

  صلح دوست، فهیمه

   دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

  عضو کمیته

  ظهوریان، عاطفه

  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  عضو کمیته

  عمادزاده، علی

   دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  عضو کمیته

  منفرد، حسن

   دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  عضو کمیته

  نداف شرق، هدی

  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  عضو کمیته

 

 

 

 

منو اصلی

بازديدكنندگان

امروز: 3
اين هفته: 3
هفته‌ي گذشته: 43
اين ماه: 289
ماه گذشته: 406
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1