درباره کنفرانس

 

با عنایت به اهمیت فرمایشات مقام معظم رهبری و ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی و نقش ویژه ای که دانشگاهها می توانند در زمینه بسط،  بررسي و ارائه پارادايم ها، رويكردها، اصول، مباني و مفاهيم مرتبط در این زمینه داشته باشند و از طرفی اهمیت ویژه سازمان ها و ادارات بویژه دولتی بعنوان یکی از ارکان اصلی جامعه که می توانند نقش تعیین کننده ای در پیشبرد اقتصاد مقاومتی داشته باشند و نیز آنکه مدیریت و رهبری در سازمان ها از مهم ترین شاخص های ادامه حیات، پویایی و بالندگی آنها می باشد دانشگاه علوم پزشکی مشهد با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد "اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی" را در 6 و 7 بهمن ماه برگزار نماید.  پرواضح است پیشرفت های گوناگون و متنوع در علم فناوری، مدیریت سازمان ها را از حالت سنتی خارج نموده و با تغییر و تحول سازمانی، مدیریت پویا جایگزین مدیریت سنتی شده است.امروزه سازمان ها علاوه بر وظایف سنتی و ماهوی خود که همانا تحقق اهداف سازمانی و غایی سازمان می باشد می بایست پاسخگوی خواسته ها و انتقادات جامعه بیرونی و درونی سازمان خویش باشد.

همگام با پیشرفت های روز و علم مدیریت پویا، سازمان ها می باید تحولاتی آگاهانه و نوآوری های مفید را به مرحله اجرا بگذارند. شدت و تاثیر کارایی تغییر و تحولات سازمانی به اندازه ایی است که نیاز به روش های جدید و تکامل یافته برای مقابله و هماهنگی و تطبیق با آن را ایجاد می نماید. مدیران پویا و کارآمد امروزه می بایست علاوه بر وظایفی مانند برنامه ریزی، سازماندهی و نظارت، اثربخشی و بکارگیری روش های علمی، تغییر و تحول سازمانی را نیز سرلوحه امور خود قرار دهند. امروزه در سطح گسترده و عمومی، سازمان ها با تغییر و تحول مواجه اند در حالی که برخی از آنان برای سازگاری و همسازی با اینگونه تغییر و تحولات آماده نمی باشند؛ بنابراین مدیریت سازمان ها علاوه بر اینکه باید در برابر محیط متغیر، سازگار و انعطاف پذیر باشند بلکه باید توانایی تشخیص مشکلات و بکارگیری برنامه های تغییر و تحول سازمانی را دارا باشند؛ زیرا سازمان ها ایستا نیستند و به طور مداوم و مستمر با عوامل خارجی و درونی در کشمکش می باشند. جهت ایجاد تحولات آگاهانه و نوآورانه در سازمان ها ما باید آمادگی های لازم را داشته باشیم...

 

 

منو اصلی

بازديدكنندگان

امروز: 8
اين هفته: 8
هفته‌ي گذشته: 43
اين ماه: 294
ماه گذشته: 406
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1