محورهای کنفرانس

 

ارتقا بهره وری با استفاده از ظرفیت ها و مشارکت بخش غیر دولتی(با تاکید بر نظام سلامت)

 •   توانمند سازی سازمان های غیر دولتی در ارائه خدمات
 •   چالش ها و راهکارهای جذب و توسعه مشارکت خیرین
 •   الزامات و تجربیات مشارکت بخش غیر دولتی در ارائه خدمات
 •   سیستم جذب و به کارگیری داوطلبان در ارائه خدمات
 •   معرفی سازمان های مردم نهاد موفق
 •   نقش آفرینی سازمان های مردم نهاد در ارتقاء سلامت جامعه

ارتقا تاب آوری سازمانی از طریق چابک سازی ساختار منابع انسانی

 •   استانداردسازی نیروی انسانی جهت ارائه خدمات( با تاکید خدمات سلامت)
 •   سازمان دهی مجدد موسسات درمانی
 •   سیستم جبران خدمت
 •   مدیریت استعداد و جانشین پروری
 •   مدیریت عملکرد کارکنان
 •   مدیریت کارکنان دانش محور
 •   مدیریت منابع انسانی
 •   معماری نظام سلامت
 •   مولفه های ارزیابی ساختار سازمانی و نحوه بهبود آن
 •   واگذاری خدمات در راستای چابک سازی سازمان

بومی سازی مدل های بهره وری با تاکید بر استراتژی های درون زا

 •   استاندارد سازی خدمات در راستای بهره وری ارائه خدمات
 •   استقرار ارزیابی عملکرد سازمان و مدل های تعالی سازمان
 •   بهره وری در سازمان های بهداشتی درمانی
 •   بهره وری و سیتم های پشتیبان تصمیم گیری و چالش های اجرای آن
 •   تجربیات استقرار مدل های بهره وری در سازمانهای بهداشتی و درمانی و سایر دستگاههای ملی
 •   مدل های کسب و کار در ارائه خدمات (با تاکید بر خدمات سلامت)
 •   نظام بهره وری و نگهداشت تجهیزات، تاسیسات و فضای فیزیکی

بهبود مستمر فرایندها ی  انجام کار و توسعه فناوری های اداری با هدف تسریع و تسهیل امور و افزایش رضایتمندی(با تاکید بر خدمات سلامت)

 •   ارزیابی و بهبود کیفیت ارائه خدمات
 •   اعتبار بخشی در موسسات
 •   بهبود فرایندهای ارائه خدمات
 •   چالش هاي توسعه برنامه ريزي در واحدهاي بهداشتي درماني
 •   فضیلت سازمانی
 •   نظام ارزیابی عملکرد

مدیریت تامین مالی

 •   بودجه ریزی عملیاتی
 •   پوشش همگانی ارائه خدمات ( با تاکید بر خدمات سلامت)
 •   تنوع بخشی درآمد در سازمان ها
 •   چالش های تامین منابع مالی پایدار
 •   حسابداری تعهدی در نظام سلامت
 •   روش های جذب منابع مالی غیر دولتی
 •   مدیریت منابع و خرید راهبردی سلامت
 •   مشارکت مالی عادلانه مردم، بیمه ها و دولت

تجاری سازی دانش با رویکرد اقتصاد دانش بنیان

 •   چالش هاي حرکت به سمت دانشگاه هاي نسل سوم
 •   دانشگاه نسل سوم، کارآفرینی و اشتغال
 •   مدلهای ارتباط دانشگاه و صنعت و ارائه تجربیات موفق
 •   نوآوری و تجاری سازی دانش

توسعه و کارآفرینی در بسترهای آموزشی

 •   توسعه هدفمند و ماموریت گرای آموزش

توسعه گردشگری و بازاریابی خدمات (با تاکید بر خدمات سلامت)

 •   مدل های جذب گردشگران سلامت در صنعت گردشگری
 •   سیستم ارائه خدمات به گردشگران سلامت
 •   جذب سرمایه در جهت ارایه خدمات به گردشگران
 •   نگرش های نوین در بازاریابی خدمات

جیره بندی در نظام سلامت

 •   ارزیابی فن اوری سلامت در حوزه  دارو ،تجهیزات ، فرایند ها و خدمات  و...
 •   پزشک خانواده و نظام ارجاع     
 •   سطح بندی در نظام ارائه خدمات سلامت

صیانت از حقوق شهروندی و تقویت فرهنگ جهادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

 •   پاسخگویی به انتظارات غیر طبی گیرندگان خدمات سلامت
 •   تدوین و ترویج کدهای اخلاقی در حوزه سلامت
 •   حقوق مردم در نظام سلامت و سازوکارهای قانونی احقاق حقوق آنها
 •   مدل های جبران خسارات وارده به شهروندان در اثر قصوردر ارائه خدمات(با تاکید بر خدمات سلامت)
 •   مدیریت دولتی(تحول، منابع انسانی، رفتار سازمانی و ....)

فرهنگ سازی ارتقای خدمات الکترونیکی و مدیریت اطلاعات( با تاکید بر اطلاعات سلامت در بین کارکنان نظام سلامت و مردم)

 •   امنیت اطلاعات
 •   بایگانی الکترونیک و چالش های پیش رو(پرونده الکترونیک سلامت)
 •   بهترین تجارب اجرایی در سلامت الکترونیک
 •   سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستانی      
 •   مدیریت دانش، فناوری و نوآوری
 •   مراکز تبادل اطلاعات و اشتراک گذاری بانک های اطلاعاتی
 •   نقش مدیریت اطلاعات سلامت در تحول سلامت

مدیریت بحران

 •   افزایش ظرفیت بیمارستانی در بلایا با یکپارچه­ سازی ظرفیت­ها و قابلیت­های برون ودرون بخشی نظام سلامت
 •   بازیابی وکاهش آسیب پذیری تسهیلات سلامت در برابر بلایا بارویکرد توسعه پایدار(تحولی در راستای اقتصاد مقاومتی)
 •   تجربه نگاری مدیران
 •   طراحی وتوسعه سامانه­ های ملی هشدار اولیه خطر بلایا
 •   کارآیی واثربخشی دارو و تجهیزات پزشکی، غیرپزشکی دربلایا(باتأکید بر بیمارستان­های صحرایی)
 •   مدیریت مردم– محور سلامت در  فوریت­ها و بلایا

 

 

 

منو اصلی

بازديدكنندگان

امروز: 26
اين هفته: 26
هفته‌ي گذشته: 43
اين ماه: 312
ماه گذشته: 406
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1