اعلام نتیجه نهایی مقالات

 

شایان ذکر است در صورت تایید مقالات، حداقل یکی از نویسندگان مقاله باید حداکثر تا تاریخ 1395/11/2(با توجه به تاخیر در زمان اعلام نتایج تا این تاریخ تمدید شد.)در کنفرانس ثبت نام (منظور پرداخت هزینه ثبت نام می باشد.)نماید و در صورت عدم ثبت نام مقاله مربوطه از روند کنفرانس حذف می‌گردد.

      
کد مقاله عنوان نوع نام و نام خانوادگی  
95121 بررسی هزینه و درآمد بیمارستان های تابعه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه سخنرانی مهناز افشاری
95104 ارزيابی اجرای سياستهای زمينه آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاههای علوم پزشکی کشور  سخنرانی فاطمه کوکبی سقی
95191 بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر جلب و تداوم همکاری داوطلبان سلامت در شهر مشهد سال 1391 پوستر زهره نجات زاده گان
95240 بهبود نظامهای مدیریتی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور پوستر فاطمه کوکبی سقی
95299 ویژگی های دانشگاه های  نسل سوم (کار آفرین) پوستر امید جاویدی
95208 بررسی رابطه یادگیري سازمانی و چابکی سازمانی در بیمارستان هاي آموزشی شهر یزد در سال 1394  پوستر محمد امین بهرامی
95201 بررسی رابطه تاب آوری و عملکرد در شرکت های دارویی پوستر حقیقی منش
95122 بررسي ارتباط بين کيفيت زندگي کاري و علل تمايل به ترک خدمت پزشکان خانواده در برنامه پزشک خانواده در سال  سخنرانی زهرا چمان 
95273 فرهنگ سازمانی و نقش آن در تحول سازمانی پوستر شهرزاد نیکو سرشت
95192 اثربخشی آموزش تاب آوری بر کاهش فرسودگی شغلی پوستر هدی نداف شرق
95178 برآورد هزینه درمان بیماران مبتلا به سل از منظر نظام سلامت: مطالعه ای در استان گلستان پوستر احسان زارعی
95202 بررسی رابطه تیپ‏های شخصیتی پنج عاملی کاستا با تاب آوری سازمانی در بین پرستاران شاغل در بیمارستان طالقانی مشهد پوستر شهربانو خاکسار
95237 بررسي شاخص هاي مؤثر بر بهرهوري كاركنان نيروگاه توس و روش محاسبه كمي آن به منظور تعيين الگوي مناسب در بهبود بهره وري نيروي انساني  پوستر محمدولی رشیدی
95147 میزان پرداخت از جیب بیماران بستری در بیمارستان های آموزشی تهران بعد از طرح تحول سلامت: یک مطالعه مقطعی سخنرانی احسان زارعی
95288 موانع استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در حوزه بهداشت و درمان پوستر علی حسین زاده اول
95224 بررسی نقش میانجی مدیریت حمایتی در رابطه رفتار شهروندی سازمانی و بهروزی روانشناختی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی پوستر آزاده مشارموحد
95239 بومی سازی مدل های بهره وری با تاکید بر استراتژی های درونزا پوستر مژگان کریمی
95140 رتبه­بندی عوامل موثر بر زنجیره تامین چابکی بیمارستان­های ایران  سخنرانی محمدعلی جهانی
95148 نقش مديريت دانش در توانمند سازي  سرمايه هاي انساني سازمانها سخنرانی محمود قربانی
95262 رابطه انگیزه پیشرفت و کیفیت زندگی کاری با خودکارآمدی کارکنان بیمارستان­های منتخب استان مازندران با آنالیز چند گروهی و نقش تعدیل گری مالکیت سازمانی  پوستر فهیمه حسینیان
95294 نقش کارکنان چابک درتاب اوری و چابکی دانشگاههای علوم پزشکی پوستر علی صاعدی
95175 آسیب شناسی نظام جذب استعداد در گمرکات استان خراسان رضوی و ارائه راهکار مناسب جهت بهبود آن پوستر نوید رضا برومند علیپور
95204 بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی مدیران با هوش اخلاقی در اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی پوستر معصومه براتی
95101 ارزیابی کارایی مراکز بهداشت و درمانی شهرستان مشهد بر اساس مدل تجزیه و تحلیل پوششی داده ها سخنرانی ابوالفضل رحمانی
95194 بررسی چالش­های نظام پزشک خانواده روستایی از دیدگاه مدیران و پزشکان خانواده در استان خراسان رضوی 1393 پوستر زهره نجات زاده گان
95135 تحول سازمانی و اقتصادی شوراهای شهر در صورت انتخاب مستقیم شهرداران  سخنرانی امیر حسین نوربخش
95153 Risk assessment of the emergency processes: Healthcare Failure Mode and Effect Analysis پوستر یاسمین طالقانی
95278 مدیریت استعداد و جانشین پروری با تاکید بر اقتصاد مقاومتی پوستر سبا رحیمی عنبران
95144 شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت استعداد در شرکت برق با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تائیدی سخنرانی زهرا تمنانلو
95177 بحران در بافت فرسوده شهرها و تامین ایمنی آنها پوستر مهراداد قدوسی
95105 استفاده از رویکرد تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا(FMEA)  در شناسایی و ارزیابی حالات خطا ی فرایند تجویز و مصرف دارو در بخش مراقبت ویژه داخلی بیمارستان امام رضای مشهد سخنرانی حسن قانع 
95125 بررسي نقش تعدیل کننده بهزیستی روان شناختی در رابطه بین شفافیت نقش و توانمند سازی روان شناختی در میان پرستاران يكي از بيمارستان ها سخنرانی سیده نفیسه ارفع شهیدی
95275 گردشگری پزشکی در ایران؛ یک مطالعه مروری  پوستر نسرین ابوالحسن بیگی
95270 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر عدم به اشتراک گذاری اطلاعات پوستر ندا میرزایی
95248 تاثیر فناوری اطلاعاتی ارتباطاتی  بر توان تصمیم گیری کارکنان شرکت شهرک های صنعتی مازندران پوستر محمد وفائي نژاد
95300 همبستگی بين کيفيت زندگي کاري و علل تمایل پزشکان به ترک خدمت  در مراکز مجری برنامه پزشک خانواده روستایی استان خراسان رضوی در سال 1394 پوستر زهرا چمان
95166 ارزیابی عملکرد بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس مدل پابون لاسو پوستر حسین ابراهیمی پور
95139 راهکارهای افزایش ظرفیت بیمارستانی در بلایا و عوامل مرتبط؛ یک مرور متون گسترده  سخنرانی حمیدرضا شعبانی کیا
95145 طراحی مدل اقتصاد مقاومتی  سخنرانی غلامعباس شکاری 
95150  بررسي تاثير مديريت منابع انساني براجراي حاكميت باليني در بيمارستان هاي شاهرود در سال 1394 پوستر عصمت قوچانی
95195 تاثیر هوش سازمانی بر چابکی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گری متغیر کیفیت زندگی کاری سخنرانی سعید خیاط مقدم 
95102 ارزیابی کیفیت ارائه خدمات در بخش جراحی قلب بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس مدل SERVUSE در سال 1395 سخنرانی سیده الهه حسینی
95263 رابطه بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت کارکنان در بیمارستان های شهر قزوین پوستر علی محمد مصدق راد
95260 رابطه  تعهد سازمانی و عواقب  ادراک شده  نقض امنیت اطلاعات با امنیت اطلاعات سلامت  پوستر حمید رضا پیکری
95219 بررسی میزان تاثیر فناوریهای اداری در فرایندهای انجام کار بر فرهنگ سازمانی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود پوستر مریم بانی  سید علی حبیبی 
95279 مدیریت استعداد و چانشین پروری: کلید نجات در اقتصاد مقاومتی پوستر سید احمد حقانی راد
95296 نقش واسطه­اي مفید بودن و سهولت ادراك شده در تاثير اعتبار منبع و كيفيت استدلال بر تمايل سرپرستاران به استفاده از سيستم اطلاعاتي پوستر حميدرضا پيكري
95253 تحقیق در عملیات و نقش آن در اقتصاد مقاومتی پوستر میلاد دارابی
95216 بررسی مفهوم رفتار شهروندی سازمانی درارتقای اثربخشی سازمانها بارویکردی براقتصاد مقاومتی پوستر عباس مشار موحد
95195 بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی با عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی سرمایه فکری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد پوستر هدی گریوانی
95247 تاثیر سرمایه انسانی بر هوش سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران  پوستر حوریه باکری
95162 ارزیابی ایمنی بیمارستان قائم مشهد در برابر بلایا بر اساس مدل who در سال 1395 پوستر شهرام طاهرزاده
95189 بررسی تأثیر ابعاد مهارت‌های کوانتومی مدیران بر یادگیری سازماني کارکنان با توجه به نقش تعديلگری هوش عاطفی ايشان (مطالعه‌ی موردی شرکت گاز ) پوستر دکتر هادی کریمي
95193 بررسی تطابق ارزش و هزینه درک شده با ارزش مورد انتظار در  خدمات بیمارستانی  ( مطالعه موردی : بیمارستان امام رضا ) پوستر علی روحی
95161 ارتقا تاب آوری سازمانی از طریق چابک سازی ساختار منابع انسانی پوستر زهرا بزمی کاخکی
95228 بررسي اپيدميولوژيك تصادفات منجر به جراحت و فوت عابرين پيادة شهر مشهد 1395 پوستر حسین ابراهیمی پور
95163 ارزیابی خطر بلایا در بیمارستان ابن سینا مشهد بر اساس مدل WHO در سال 1395 پوستر فاطمه اله وردی
95205 بررسی رابطه ی بین فراموشی سازمانی هدفمند و بالندگی سازمانی با توجه به نقش میانجی گری احساس شایستگی در شعبه مرکزی بانک صادرات شهر مشهد پوستر هما حبیبی
95168 ارزیابی وضعیت عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت استعداد (موردمطالعه: شرکت برق منطقه‎ای شهر مشهد) پوستر زهرا تمنانلو
95210 بررسی رضایتمندی کارکنان بیمارستان امام حسین (ع) نسبت به روش پرداخت مبتنی بر عملکرد در سال 94-95 پوستر محبوبه حمزوی 
95143 شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت استعداد در بیمارستان‌‌های آموزشی دولتی و خصوصی شهر مشهد سخنرانی میترا خزائی
95222 بررسی نقش عوامل سازمانی و فنی در درک بیمار در مورد امنیت اطلاعات  پوستر حمیدرضا پیکری
95182 بررسی ارتباط وضعیت دین‌داری با سلامت معنوی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار -سال 1393 پوستر مرجان وجدانی
95225 بررسی وضعیت تبلیغات در جذب گردشگران سلامت خارجی بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی مشهد  پوستر رضا عظیمی
95289 نقش آموزش و پرورش در تجلی اقتصاد مقاومتی پوستر زینب خطیب
95251 تاملی بر باراقتصادی بیماری عروق کرونری قلب  پوستر سمیه کوکبی سقی
95292 نقش دولت الکترونیک بر ارتباطات اداری و توسعه پایدار پوستر مهرداد قدوسی 
95242 پاسخگویی در مرکز آموزشی درمانی منتصریه دانشگاه علوم پزشکی مشهد پوستر علی وفایی نجار
95213 بررسی عوامل دموگرافیک در گردشگران سلامت خارجی مراجعه کننده به بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی مشهد  پوستر رضا عظیمی
95123 بررسي تأثير ارتقاء صلاحيت حرفه اي مديران پرستاري مبتني بر عملکرد بر بهره وري پرستاري- مطالعه مداخله اي سخنرانی اعظم حبشي زاده 
95215 بررسی مدل‌ها و اهمیت توسعه کارآفریدر بسترهای‌آموزشی پوستر محبوبه طاهری
95112 بررسی رابطه مدیریت استراتژیک استعداد و تعهد سازمانی با تعدیلگری وفاداری کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد) سخنرانی سید مهدی وحدتی 
95183 بررسی تاثیر آموزش بر افزایش آگاهی دانش آموزان در زمینه بحران آب پوستر ریحانه خردمند
95217 بررسی موانع پیش روی استراتژی های مشارکت بیماران دیابتی در خودمراقبتی و برنامه های آموزش دیابت  برای توسعه آموزش  پزشکی بهتر :یک مطالعه کیفی پوستر امیر حسین کیذوری
95261 رابطه انگیزش شغلی و تعهد سازمانی معلمان با بهره وری مدیران در سازمان آموزش و پرورش پوستر زهره فانی
95271 شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی با رویکرد تعهدی (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی مشهد) پوستر سید مهدی وحدتی 
95181 بررسی ارتباط بین حیطه شرایط کاری و تمایل به ترک خدمت پزشکان خانواده دانشگاه علوم پزشکي مشهد در سال 1394 پوستر زهرا چمان
95142 شاخص های کلیدی شایستگی دانش آموزان بر اساس سند تحول بنیادین و اقتصاد مقاومتی در آموزش پروش ایران سخنرانی محمد قراری و همکارن
95152 Employees’ Systemic Thinking in Zahedan University of Medical Sciences پوستر محمود خمرنیا
95103 ارزیابی کیفیت خدمات پزشک خانواده در مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهر مشهد در سال 1393 سخنرانی زهره نجات زادگان
95241 پارک های علم و فناوری در اقتصاد دانش محور پوستر منصوره بختیاری فایندری
95126 پیامدهای اشتغال همزمان کارکنان سلامت در بخش های دولتی و غیردولتی: یک مطالعه مروری نظام مند  سخنرانی دکتر جواد مقری
95119 بررسی نقش مسئولیت فردی در قبال سلامت در اولویت گذاری برای ارائه خدمات سلامت سخنرانی سحر کوهستانی
95154 Unintentional Effects of International Humanitarian Assistance پوستر شاندیز مصلحی
95116 بررسی میزان آمادگی بیمارستان‌های دانشگاه‌های استان سیستان و بلوچستان در مواجهه با بلایا سخنرانی حمیدرضا بزی
95286 مقایسه ارزیابی عملکرد با وزن دهی و بدون وزن دهی به شاخص ها با رویکرد پیوندی: مورد مطالعه بیمارستان منتصریه مشهد پوستر علی وفایی نجار
95198 بررسی رابطه بین سهل انگاری و بیگانگی شغلی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود پوستر بتول ممتحنی
95159 ارتباط حفظ سلامت، ایمنی و محیط زیست با مدیریت بحران پوستر حسین رحیمی
95114 بررسی رابطه ی بین فراموشی سازمانی هدفمند و بالندگی سازمانی با توجه به نقش میانجی گری احساس معنادار بودن شغل در شعبه مرکزی بانک صادرات شهر مشهد سخنرانی هما حبیبی
95185 بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر بیگانگی از کار کارکنان بانک مسکن پوستر سید حسین رضوی
95229 بررسي تاثير هوش سازماني بر چابكي سازماني( مطالعه موردی  کارکنان رسمی بیمارستان امام رضا(ع) مشهد) پوستر ندا نیک خو
95307 نقش میانجی انعطاف پذیری کنشی در رابطه خودکارآمدی با تعهد سازمانی در کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهر خواف  پوستر فاطمه حریف نشتیفانی 
95109 بررسی چابک سازی سازمان بر تاب اوری سازمانی  سخنرانی معصومه درانی
95196 بررسی رابطه بین اقتصاد مقاومتی و راهبرد مناسب بر کیفیت و پیامدهای درمانی در چند کشور شرق آسیا و ایران پوستر  سمانه شیبانی زاده
95212 بررسی علل تمایل پزشکان خانواده به ترک خدمت در برنامه پزشک خانواده روستایی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال95 پوستر علی وفایی نجار
95165 ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف دارو در بخش مراقبت ویژه اطفال مرکز آموزشی –پژوهشی –درمانی امام رضای مشهد به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)  پوستر علی وفایی نجار
95151  تاثیر ابعاد چابکی سازمان بر رفتار شهروندی سازمانی پوستر فرحناز نوشاهی
95188 بررسی تاثیر عوامل سازماني بر بیگانگی از کار کارکنان بانک مسکن پوستر سید حسین رضوی
95227 بررسی هزینه های مستقیم و غیر مستقیم درمانی داروهای هپارین و کلگزان در بیماران بستری مبتلا به سکته­ی مغزی منجر به فیبریلاسیون دهلیزی پوستر سمیه کوکبی سقی
95238 بررسي کيفيت زندگي کاري ابراز شده پزشکان خانواده دانشگاه علوم پزشکي مشهد در سال 1394  پوستر زهرا چمان
95113 بررسی رابطه میان مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد سخنرانی جواد خسروی سررود
95190 بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی کارکنان در شرکت مخابرات مشهد پوستر مهدي آقايي کبير 
95117 بررسی ميزان تجربه و اقدامات رایج پزشكي تدافعي از دیدگاه دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394 سخنرانی علی اصغر رضایی
95252 تبیین نقاط ضعف نظام پزشک خانواده روستایی در استان خراسان رضوی 1393: با رویکرد کیفی پوستر علی وفائی نجار 
95167 ارزیابی کیفیت آموزش در حیطه تمرکز بر نیروی کار توسط مدل  ایرانی مدیریت کیفیت آموزش (IEQM) پوستر حسین ابراهیمی پور
95134 تحلیل محیط داخلی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر مبنای مدل شناخت سازمانی وایزبورد در سال 1395  سخنرانی فاطمه اله وردی سرآسیابی
95280 مدیریت منابع انسانی با محوریت سلامت کارکنان در سازمانهای پروژه محور پوستر حسین رحیمی
95174 آسیب شناسی حوزه آموزش های سازمانی دانشگاههای علوم پزشکی کشور براساس مدل 7S مک کینزی  پوستر  
95264 رابطه جوسازمانی و رفتار ضد تولید پوستر نجمه حافظی فاتح 
95276 گردشگری سلامت و توسعه خدمات در کلانشهر مشهد پوستر مريم خوشرفتار 
95158 ارائه مدل تحلیلی سنجش بهره‌وری بیمارستان‌های 22 بهمن و آریا شهر مشهد پوستر مرتضی صالحی
95297 نقش واسطه ای تاب آوری در تاثیر هوش هیجانی بر مدیریت تعارض کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد پوستر فاطمه محمودی 
95267 رويكرد تجزيه و تحليل حالات و اثرات خطا جهت ارزيابي فرايند هاي تجويز و مصرف دارو در بخش مراقبت ويژه سوختگي مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی  امام رضا- مشهد 1395 پوستر علی وفایی نجار
95180 بررسی اثر بخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت از دیدگاه كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شاهروددرنيمه اول سال 1395 پوستر مریم بانی 
95184 بررسی تاثیر رضایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی گری  فضیلت سازمانی مطالعه موردی:سازمان دولتی در شهر مشهد پوستر ندا سادات صانعی
95172 اهمیت  توانمندسازی منابع انسانی در بهبود بهره وری با رویکرد اقتصاد مقاومتی پوستر مریم صدیقی
95115 بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی الگوی چابک­سازی بیمارستان­های عمومی ایران سخنرانی معصومه عبدی تالارپشتی
95132 تأثیر به‌کارگیری مبنای تعهدی برمربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات مالی در تصمیمات مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد سخنرانی عبداله سبحانی 
95243 پیاده سازی اقتصاد مقاومتی با استفاده از سیستم ارزیابی متوازن پوستر حسین الیاسی
95255 تعيين بهای تمام شده خدمات بخش مراقبت­های ویژه بیمارستان با استفاده از روش هزينه يابي بر مبناي فعالي  پوستر بهادر فائزه
95127 تاثیر تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سخنرانی مسعود موفق 
95170 اصلاح فرایند پذیرش بخش جراحی با بکارگیری رویکرد مدیریت فرایند کسب و کار در بیمارستان قائم(عج) مشهد(BPM)  در سال 1394 پوستر عبدالله ریحانی یساولی
95110 بررسی رابطه بین اقتصاد مقاومتی و مدیریت دانش با تاکید بر خدمات سلامت سخنرانی مجتبی زارع مهنه
95259 دانشگاه کارآفرین مدل ها، الگوها و تجربیات جهانی  پوستر علی زعیم
95200 بررسی رابطه بین مدیریت دانش و هوش سازمانی با نقش تعدیل گری سرمایه فکری پوستر محسن خاکشور
95218 بررسی میزان آگاهی مدیران و رؤسای بیمارستانی در مورد سلامت شغلی کارکنان شاغل در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1394 پوستر مریم رادین منش
95230 بررسي رابطه بين بکارگيري فناوري اطلاعات و يادگيري سازماني (موردمطالعه:  آموزش و پرورش ناحيه 7 مشهد) پوستر سعید خیاط مقدم 
95120 بررسی هزینه-اثربخشی مراقبت درمنزل به عنوان رویکرد نوین سیستمهای سلامت در مقایسه با مراقبت در بیمارستان سخنرانی سید ناصر لطفی فاطمی
95220 بررسی میزان و نوع استفاده از پرونده های پزشکی در بیمارستان قائم(عج) مشهد - نیم سال اول 1393 پوستر معصومه سرباز
95164 ارزیابی خطر بیمارستان های استان خراسان رضوی در برابر بلایا و فوریت ها بر اساس مدلWHO در سال 1395 پوستر زهره نجات زاده گان
95236 بررسي رابطه ي ابعاد رهبري تحول آفرين و درگيري شغلي كاركنان از ديدگاه مديران در بيمارستان هاي آموزشي شهر يزد در سال 1392 پوستر محمدامين بهرامي
95137 چالش های پیش روی برنامه پزشک خانواده در ایران: مرور سیستماتیک سخنرانی میترا سادات محق 
95298 وضعيت آموزشي دانشجويان در بخش هاي برونسپاري شده به بخش غير دولتي در مراكز تابعه دانشگاه علوم پزشكي ايران پوستر حسين مباركي 
95274 کارکرد و اثربخشی تیم­های کاری دانشکده علوم پزشکی آبادان: دیدگاه مدیران و کارشناسان پوستر سید داوود نصرالله پور شیروانی
95254 تحلیل ریشه‌ای علل یک مورد حادثه ناخواسته در یکی از بیمارستان‌های اطفال شهر تهران  پوستر یاسمین مولوی طالقانی
95197 بررسی رابطه بین تاب آوری سازمانی با چابکی سازمانی و عملکردشغلی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. پوستر هدی گریوانی
95223 بررسی نقش مدیریت دانش در ایجاد نوآوری در سازمان  پوستر سعیده خاکشور
95293 نقش رفتار شهروندی سازمانی در استقرار مدیریت کیفیت جامع در بیمارستان­های دانشگاه علوم پزشکی مازندران  پوستر علی گل افشانی
95258 داشتن چشم انداز استراتژیک راهی برای چابکی بیمارستانها پوستر محمد رضا قمري
95287 مکانیسم مدیریت جامعه محور خطر بلایا پوستر فاطمه رضایی 
95128 تاثیر عوامل اجتماعی ، محیطی و فرهنگی بر کارایی کارکنان معاونت توسعه  دانشگاه علوم پزشکی مازندران1395 سخنرانی ارسطو گوران اوریمی
95272 شناسايي و رتبه‌بندي عوامل مؤثر بر تصويرپردازي (مورد مطالعه:‌ شركت پديده مشهد) پوستر ابراهیم مهدی نژاد
95226 بررسی وضعیت گردشگری سلامت در کلان شهر مشهد پوستر فاطمه رفیعی
95156 ارایه الگوی ساختاری برای ارتباط بین سکوت سازماني ، تعهدسازماني و رفتار شهروندي سازماني(مطالعه موردی کارکنان رسمی شهرداری امل) پوستر تقی باهو طرودی
95290 نقش تعدیلگر سرمایه فرهنگی در رابطه هوش فرهنگی و چابکی سازمانی (مورد مطالعه: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی) پوستر سید مهدی وحدتی روحانی
95244 تاثیر ابعاد اشتیاق شغلی بر مدیریت عملکرد در اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی پوستر فرانک پویان
95124 بررسي رابطه هوش اخلاقي با میزان اعتماد آفرینی مدیران اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی سخنرانی معصومه براتی
95169 اصلاح سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان در یک بیمارستان خصوصی شهر مشهد  پوستر فهیمه کوکبی سقی
95108 بررسی تأثیر نظام نگهداشت منابع انسانی بر سلامت کاری کارکنان  سخنرانی الهام آرمات
95233 بررسي رابطه بين مهارت¬هاي فردي و مهارت¬هاي سازماني مديريت زمان در مديران معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مازندران  پوستر ارسطو گوران اوریمی
95282 مروری بر نقش و اهمیت بیمارستان های صحرایی در بلایا  پوستر عادل افتخاری
95138 رابطه هوش معنوی با راهبردهای مدیریت تعارض در کارکنان مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم دانشگاه علوم پزشکی مازندران سخنرانی تقی باهو طرودی
95133 تبیین چالش‌های نظام پزشک خانواده روستایی در ایران در سال2015: يک رویکرد کیفی سخنرانی زهره نجات زادگان  
95136 تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد اتاق عمل مرکز آموزشی درمانی منتصریه مشهد براساس الگوی کارت امتیازی متوازن و روش دلفی سخنرانی هادی زمردی نیت
95295 بررسي رابطه بين بکارگيري فناوري اطلاعات و يادگيري سازماني با توجه به نقش تعديل­گر حمايت سازماني (موردمطالعه:  آموزش و پرورش ناحيه 7 مشهد) پوستر سعید خیاط مقدم 
95149  استانداردسازی خدمات جهت کاهش هزینه‌ها در سیستم پرستاری پوستر مهدی دوست محمدی
95107 بررسی تاثير طرح تحول نظام سلامت و تعرفه گذاری بر اساس كتاب ارزشهاي نسبي بر عملكرد کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی: مطالعه موردي در يك بيمارستان بزرگ سخنرانی مهدی یوسفی
95111 بررسی رابطه بین فراموشی هدفمند سازمانی وچابکی سازمانی در مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی خراسان رضوی سخنرانی مهرداد نوذری 
95199 بررسی رابطه بین مدیریت دانش با مدیریت جانشین پروری با  تعدیل گری نقش ویژگی های بوروکراتیک سازمان پوستر فریبا سعادتی
95146 مدل بهره وری نیروی انسانی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد سخنرانی عبدالله ریحانی
95284 مروری نظام مند بر مدل های مختلف بیمارستان سبز  پوستر الهه هوشمند
95129 تاثیر مدیریت کیفیت بر افزایش عملکرد بخش اعمال جراحی یک بیمارستان بزرگ آموزشی  یک مطالعه اقدام پژوهی مشارکتی سخنرانی مهناز افشاری 
95265 رابطه فراموشی سازمانی هدفمند  و ویژگی های شخصیتی کارکنان با نقش تعدیل کنندگی بلوغ سازمانی در بین کارکنان مدارس استثنایی ناحیه 4 مشهد پوستر معصومه غفوری 
95257 چالشهای نظام بیمه درمان روستایی در خراسان رضوی : مطالعه کیفی  پوستر علی وفایی نجار
95268 شناسایی شاخص‌هاي هزينه كردپاداش در بيمارستان‌های دولتی شهر مشهد پوستر آرش فهیمی نیا
95176 آسیب‌شناسی آمادگی دانشگاه علوم پزشکی بابل جهت اجرای موفق برنامه های جانشین پروری  پوستر سونا  سلیمی
95203 بررسی رابطه عدالت سازمانی و جوسازمانی در شرکت مخابرات مشهد پوستر نجمه حافظی فاتح 
95130 تاثیر ویژگی های شخصیتی بر ابتکار و نوآوری شغلی در مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد سخنرانی سید یحیی ابطحی
95232 بررسي رابطه بين مديريت دانش و شايستگي مديران با توجه به نقش تعديل‌گر اخلاق حرفه‌اي ((مطالعه موردي:‌ دانشگاه علوم پزشكي مشهد) پوستر سمانه حقاني نوغاني‌نژاد
95250 تاثير رفتارشهروندی سازمانی کارکنان بر توانايی شغلی پوستر طاهره طلوع زرين
95235 بررسي رابطه ویژگی های شخصیتی با میزان اعتماد آفرینی مدیران اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی پوستر معصومه براتی
95269 شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت استعداد با استفاده از تکنیک دلفی (موردمطالعه: شرکت برق منطقه‎ای شهر مشهد) پوستر زهرا تمنانلو
95118 بررسی نقش رهبری تحول آفرین بر هویت اخلاقی کارکنان با توجه به نقش توانمندسازی روانشناختی (مورد مطالعه شرکتهای بیمه شهرستان مشهد) سخنرانی فاطمه نیکنام
95249 تاثیر ويژگي هاي شخصيتي مدیران و سرپرستان بررضایت شغلی کارکنان پوستر غلام عباس ملازاده محلی
95106 بررسی تاثیر عوامل ويژگي هاي شغلي بر بیگانگی از کار کارکنان بانک مسکن(مورد مطالعه کلیه شعب بانک مسکن شهر مشهد) سخنرانی سید حسین رضوی
95234 بررسي رابطه سواد سلامت به عنوان  پارادايم درتوسعه سلامت با توانمند سازي و سلامت معنوي  در فوريتهاي پزشكي كرمان 1395   پوستر مهدي علي اسماعيلي
95209 بررسی رضایت بیماران از اجرای بسته هتلینگ طرح تحول نظام سلامت در بخش اطفال بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پوستر معصومه سرباز
95283 مروری بر نقش و اهمیت سیستم های هشدار اولیه در بلایا پوستر سمانه میرزائی
95187 بررسی تاثیر عوامل بروكراسي بر بیگانگی از کار کارکنان بانک مسکن(مورد مطالعه کلیه شعب بانک مسکن شهر مشهد پوستر سید حسین رضوی
95211 بررسی علل انجام پزشکی تدافعی و ارایه راهکار کاهش آن از دیدگاه دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394 پوستر علی وفایی نجار
95179 بررسی ابعاد توانمندسازی کارکنان در سازمان ها پوستر علی اکبر مکاری
95206 بررسی رابطه ی بین فراموشی سازمانی هدفمند و بالندگی سازمانی در شعبه مرکزی بانک صادرات شهر مشهد پوستر هما حبیبی
95266 رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت استعداد (موردمطالعه: شرکت برق منطقه‎ای شهر مشهد) پوستر زهرا تمنانلو
95221 بررسی نقش اشتیاق شغلی در بهبود مدیریت عملکرد پوستر فرانک پویان
95291 نقش درمانگاه های بخش غیر دولتی  شهر مشهد در افزایش بهره وری اورژانسهای بیمارستانی پوستر محمد علی دنکوب
95157 ارائه الگوی کاربردی جهت مدیریت هزینه قرارداد تغذیه بیمارستانها بر اساس حجم فعالیت در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران پوستر آزاده حسن­پناه
95160 ارتقا بهره وری منابع انسانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی پوستر عصمت میراب کلات
95207 بررسی رابطه ی بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی بین معاونت های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1395 پوستر سحر منوچهری
95277 مدل بلوغ  در سازمان های بهداشتی و درمانی پوستر عباس خدادادی
95155 احیا بافتهای تاریخی مشهد جهت کسب درآمد پایدار و اقتصاد مقاومتی(مطالعه موردی: محله سرشور) پوستر فائزه آذری
95186 بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر رضایت دریافت کنندگان خدمات بیمارستانی ( مطالعه موردی : بیمارستان قائم عج) پوستر حمید رضا ترکچین
95171 اقتصاد دانش بنیان و تجاری سازی آن در سازمان علوم پزشکی استان خراسان رضوی پوستر ملیحه زابلی
95245 تاثیر آموزش بر کاربران اتوماسیون اداری دانشگاه علوم پزشکی بابل در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی پوستر شیرین حاتمی
95173 ایجاد ارزش در منابع انسانی با رویکرد نوآوری و خلاقیت پوستر محمد رضا نداف شرقی
95214 بررسی فراوانی حوادث منجر به جرح و فوت و عوامل موثر بر آن در بیمارستان­ها­ی منتخب مازندران ، سال 1392 پوستر قهرمان محمودی
95141 سنجش نگرش شغلي و سازماني و رابطه آن با متغیرهای جمعیت شناختی (مورد مطالعه در کارکنان سازمان مرکزي دانشگاه علوم پزشکي مشهد) سخنرانی محسن صادق پور 
95256 جانشین پروری از طریق مستند سازی در دانشگاه علوم پزشکی پوستر آتنا گریوانی
95285 معتبر سازی برگردان فارسی پرسشنامه ارزیابی فرهنگ ایمنی ببمار در داروخانه با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی  پوستر علی و فایی نجار
95246 تاثیر سرمایه انسانی بر هوش سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران  پوستر حوریه باکری
95281 مروری بر بازیابی وکاهش آسیب پذیری در برابر بلایا بارویکرد توسعه پایدار  پوستر سمانه میرزائی
95301 مدیریت استراتژیک در سازمان های بهداشتی و درمانی سخنرانی مهدی نیکودل
95302

بررسی عوامل موثر بر ارتقای بهره ­وری نیروی انسانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

سخنرانی محمد زهرائی
95303

ارتقاء تاب آوری سازمانی از طریق چابک سازی ساختار منابع انسانی

پوستر سعید فولادیان
95304

بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی با تعهد سازمانی(مورد مطالعه بیمارستان قائم)

سخنرانی کاملیا کیخواه آریا
95305

چالش های جذب مشارکت

سخنرانی سمیعی
95306

 

نقش عملکرد سازمانهای مردم نهاد در حفظ و ارتقای سلامت جامعه

 

پوستر اکرم حسین پور
95308

ارتقاء بهره وری در اقتصاد مقاومتی با استفاده از ظرفیت سمن ها

پوستر بنای رضوی
95309

بررسی عوامل موثردر بهره وری نیروی انسانی در مدیریت تحول و نوآوری در سازمان های پزشکی کشوربا رویکرد اقتصاد مقاومتی

پوستر حمید نصر اصفهانی

منو اصلی

بازديدكنندگان

امروز: 1
اين هفته: 1
هفته‌ي گذشته: 43
اين ماه: 287
ماه گذشته: 406
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1