اخبار

برنامه زمان بندی سخنرانی ها در روزهای 9ام و 10 ام اعلام می گردد. ...

ادامه مطلب

بر اساس اعلام کمیته اجرایی کنفرانس مقالات به صورت پوستر بر اساس جدول پیوست در روزهای 9 ام و 10 ام اسفند ارائه می شوند. ...

ادامه مطلب

بر اساس تصمیم کمیته اجرایی محل برگزاری کنفرانس سالن ابن سینا می باشد و محل اسکان در مهمانسرای بیمارستان قائم قرار خواهد داشت. ...

ادامه مطلب

بر مبنای تصمیم کمیته اجرایی کنفرانس کلیه مدعوین و مهمانان و پژوهشگران و مدیران محترم که به شهر مشهد مراجعه می نمایند در مهمانسرای قائم واقع در خیابان احمد آباد اسکان می یابند. ...

ادامه مطلب

با توجه به مصوبات کمیسیون تخصصی فرهنگی اعضای هیات علمی دانشگاه امتیاز فرهنگی به اعضای محترم هیات علمی شرکت کننده در دومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری با رویکرد اقتصاد مقاومتی اختصاص داده خواهد شد. ...

ادامه مطلب

تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات:1دی1396

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات:1بهمن1396    15 بهمن 1396

آخرین مهلت ثبت نام در همایش:30بهمن1396

جزئیات بیشتر

محورهای اصلی کنفرانس

  • -ارتقاء بهره وری
  • -توسعه پایدار و درون زا
  • -گردشگری و بازاریابی
  • -کارآفرینی و کارآفرینان

هزینه های شرکت در کنفرانس

 

نوع

هزینه خام ثبت نام  شرکت در همایش

دانشجو

400000 ریال

هیات علمی

1000000 ریال

کارکنان دانشگاهها

600000 ریال

سایر

1000000 ریال

جزئیات بیشتر

آدرس دبیرخانه

آدرس: مشهد مقدس، انتهای بلوار شهید فکوری، بین میدان شهید جوان و میدان شهید آل شهیدی، شهرك دانش سلامت، دبیرخانه دومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی (واقع در مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی مشهد)         
کد پستی: 99191-91778
شماره تماس: 38049079-051 

پست الکترونیک: odi@mums.ac.ir